Pištolj za vruće lijepljenje Hobby

Po jedinici

Pištolj za lijepljenje za hobiste i za ukrašavanje

Pištolj za vruće lijepljenje Hobby

ŠTO JE TO?

Idi na vrh

Kako funkcionira?

Prikladno za:

Lijepi mnogo poroznih i neporoznih materijala kao što su drvo, razne vrste plastike, tekstil, karton, keramika, staklo itd. za sebe i međusobno. Idealno za izradu buketa od sušenog cvijeća, ukrašavanje okvira za fotografije i izradu modela.

Nije prikladno za:

Nije prikladno za potporni elementi ili predmeti koji su stalno napeti. Nemojte upotrebljavati na materijalima osjetljivima na toplinu.

Idi na vrh

Početak

Prije upotrebe:

Radni uvjeti

Kada upotrebljavate ovaj pištolj za vruće lijepljenje, uvijek se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera opreza. Time se smanjuje mogućnost slučajne ozljede zbog opekline ili strujnog udara.

Zahtjevi za površinu

Površina mora biti suha, čista i bez prašine i masnoća.

Tijekom upotrebe:

Upute za upotrebu

Stavite pištolj u držač i ukopčajte ga u utičnicu. Umetnite patronu za lijepljenje promjera 7 mm u pištolj i pustite da se grije 5 minuta. Stisnite okidač da biste nanijeli ljepilo u linijama ili točkama na jedan od materijala. Čvrsto pritisnite dijelove unutar 15 – 20 sekundi. Veza je čvrsta i može se opteretiti nakon 1 minute (ovisno o debljini sloja ljepila). Važno: Pravovremeno umetnite novu patronu za lijepljenje nakon stare da biste izbjegli pregrijavanje. Izbjegavajte kontakt s vrućim vrškom. Kada se pištolj ne upotrebljava 30 minuta ili više, iskopčajte kabel iz utičnice. Ljepilo nanesite u kuglicama na fleksibilne materijale te u kuglicama ili točkicama na čvrste materijale. Veće je površine teško zalijepiti jer se ljepilo može stvrdnuti prije nanošenja po čitavoj površini.

Na što je posebno potrebno obratiti pažnju

Nikada nemojte vaditi patrone za lijepljenje iz pištolja. Na taj biste način mogli oštetiti mehanizam.

Nakon upotrebe:

Mrlje/ostaci

Stvrdnuti ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

Idi na vrh