Ljepilo za Vinil / Meku plastiku

Tuba 25 ml

Ljepilo za popravljanje predmeta od vinila/mekog PVC-a

Ljepilo za Vinil / Meku plastiku

ŠTO JE TO?

Idi na vrh

Kako funkcionira?

Prikladno za:

Lijepi predmete od vinila/mekog PVC-a kao što su čamci i bazeni na napuhavanje, pojasevi za plivanje, lopte za plažu, šatorska platna, vodeni kreveti, odjeća za kišu i obloge ribnjaka.

Idi na vrh

Početak

Prije upotrebe:

Radni uvjeti

Ne smije se upotrebljavati na temperaturama ispod +10 °C.

Zahtjevi za površinu

Materijali koje lijepite trebaju biti čisti, suhi, bez prašine i masnoća.

Preliminarna obrada površine

Po potrebi uklonite masnoću acetonom.

Tijekom upotrebe:

Upute za upotrebu

Ako lijepite dijelove koji se preklapaju: Nanesite ljepilo u tankom sloju na čitavu površinu obje strane. Pustite da se suši 5 – 20 minuta. Ljepilo treba biti suho na dodir. Vrijeme sušenja ovisi o vrsti materijala i o temperaturi. Spojite dijelove i čvrsto pritisnite ili potapkajte. Nakon spajanja dijelovi se odmah lijepe! Završna snaga spoja ovisi o pritisku, stoga primijenite što veći pritisak na čitavu površinu. Kada lijepite dijelove koji će se kasnije ponovno napuhati (čamci na napuhavanje, pojasevi za plivanje, lopte za plažu itd.), pustite da se lijepljeni spoj suši barem 6 sati prije ponovnog napuhavanja. Kada lijepite poderane dijelove i rupe: škarama izrežite komad priloženog umetka za popravak. Taj komad treba biti veći od poderanog dijela/rupe koju popravljate. Što je preklapanje veće, to će spoj biti čvršći. Zatim slijedite upute za „dijelove koji se preklapaju”.

Savjet

Kada popravljate poderani dio, izrežite maleni krug s oba kraja. Na taj se način napetost poderanog dijela dijeli i sprječava daljnje trganje.

Nakon upotrebe:

Mrlje/ostaci

Svježe mrlje uklonite acetonom.

Uvjeti skladištenja

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Idi na vrh