ZAŠTITA VRTNIH STUPOVA

Slijedite ove korake za zaštitu vrtnih stupova od truljenja drva. Primjerice, stupove koji se upotrebljavaju za ograde, pergole i ljuljačke.