HIDROIZOLACIJA KROVNIH PROZORA

Nema ništa neugodnije od krova koji propušta vodu. Zato osigurajte da su elementi na krovu hidroizolirani. Primjerice krovni prozori.